+32 (0)476 83 22 29
Posts under: waarderend communiceren

Hoe IntervisieCoaching mij sterker maakte. Jou ook?

30 juni 2015 coachingvormen, Consultea, talent, waarderend communiceren Reacties uitgeschakeld voor Hoe IntervisieCoaching mij sterker maakte. Jou ook?

 IntervisieCoaching draagt bij tot leren en verbinden

Jaren geleden koos ik er heel bewust voor om als zelfstandig ondernemer(tje) verder te gaan. Niet alleen omdat ik zo mijn persoonlijke missie in dit leven beter kan vervullen maar ook omdat een belangrijke persoonlijke waarde voor mijn ‘onafhankelijkheid’  is. Belangrijke driver in mijn leven…

Een even belangrijke waarde is ‘verbondenheid’. En die wordt als zelfstandige soms wel uitgedaagd.

Als coach, facilitator, HR consultant of HR Interim Manager – in welke rol  ik ook actief ben of ben geweest – is het prettig om bepaalde werksituaties en/of uitdagingen bespreekbaar te kunnen maken met collega’s en zo van elkaar te leren en verder te groeien als professional. Het doet deugd om eens een case te kunnen bespreken met gelijkgestemden, nieuwe inzichten te krijgen en geconfronteerd te worden zonder dat het persoonlijk wordt. Het is bevrijdend ook om te ervaren dat ‘I am not alone’.

Hoe ik dat doe? Door deel te nemen aan intervisiecoaching. Ik heb zelf mogen ervaren in welke mate intervisiecoaching geschikt is om van elkaar te leren, zonder dat het verzandt in een babbelboetiek. Ik geloof er zodanig in dat ik me er zelfs meer heb in verdiept en intussen deel uitmaak van een team madammen dat zich tot doel heeft gesteld IntervisieCoaching (www.intervisie.be) in de markt te zetten. Want wat ons al zoveel heeft bijgebracht willen we een ander niet onthouden.

Print
IntervisieCoaching is een ervaringsgericht en zelfsturend leerproces en biedt een gestructureerde vorm van intercollegiaal contact. Het is een beproefd en inspirerend ontwikkelingsinstrument voor een organisatie of een individu. IntervisieCoaching verrijkt je persoonlijk, als mens, als professional, als groep van gelijkgestemden.

spreuk-intervisie

Daarom organiseren wij vanaf het najaar intervisietrajecten voor Coaches op verschillende locaties:  in Gent, Steenhuffel (Vlaams-Brabant),Antwerpen en Hasselt. En hetzelfde doen we voor HR Professionals (eerst in Gent en Steenhuffel, later ook in Antwerpen en Hasselt)

Behoor je tot de doelgroep dan ben je van harte welkom! Meer info en details over data en inschrijving krijg je op eenvoudig verzoek: info@intervisiecoaching.be of els@consultea.be.

 

Waarderend communiceren: tool voor positieve relaties

7 januari 2015 Consultea, feedback, waarderend communiceren Reacties uitgeschakeld voor Waarderend communiceren: tool voor positieve relaties
Wat je aandacht geeft, groeit

Wat je aandacht geeft, groeit: waarderend communiceren loont.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je aandacht geeft aan de dingen die je niet wilt, worden ze groter.

Als je aandacht geeft aan de dingen die je wel wilt, groeien ze.

Heb je kleine kinderen?  Dan is de kans groot dat je je uk overstelpt met waardering: hoe klein de vooruitgang ook, je vindt vast een manier om te bemoedigen, belonen, waarderen wat hij of zij al kan (al was het maar 1 sec recht blijven op die nieuwe fiets zonder steunwieltjes of anderhalve stap al vallend overbruggen tussen papa en mama). Dan doen we het intuïtief: focussen op wat er wel al is, hoe klein ook. We voelen aan dat dat energie geeft en motiveert. Onze enthousiaste houding en intonatie versterken alleen maar de boodschap. Waarderend communiceren is dat.

Heb je pubers in huis? Dan is de kans groot dat je gaandeweg bent gaan focussen op alles wat die pubers niet goed doen. “Die 7/10 kon toch een 8 zijn” (want “kijk eens wat een domme fout je hier gemaakt hebt”); “mocht je evenveel tijd besteden aan de studie als aan die smartphone of playstation dan zou dat nogal wat geven”; “ Nu al klaar met studeren? Dat kan dan toch niet goed gedaan zijn!”; “zet u recht, zet u deftig, zet u niet (en doe iets), spreek duidelijker, spreek niet tegen,  zeg tenminste iets”, … Niet waarderend communiceren is dat…

Where did we go wrong? Ik weet het niet, waar dat omslagpunt lag. Ik heb me er in ieder geval zelf ook schuldig aan gemaakt, en doe dat nog regelmatig. Misschien omdat ons idee van opvoeding toch gelijkstaat aan wijzen op fouten want “het is uit uw fouten dat ge het meest leert”. Misschien hebben we dat zelf meegekregen in onze opvoeding. Misschien kopiëren we wat we rondom ons zien. Misschien…

Doet er allemaal niet toe. The only thing that matters is to change it. Ten aanzien van onze kinderen, partner, vrienden, … en in de organisaties waar we werken.

Het positief uitdagen van mensen tot performantie en engagement begint bij het vermogen van managers tot connectie en waarderend communiceren. Jawel, zelf uitgevonden! Moeilijke zin? Niet afhaken nu, ik leg dat uit…
Hoe  worden mensen uitgedaagd tot het aanleren van nieuw gedrag of tot het blijven inzetten van gedrag dat je als leidinggevende  wenselijk vindt? Hoe blijven medewerkers geëngageerd? Hoe zorg je ervoor dat ze intrinsiek gemotiveerd geraken in plaats van enkel voor externe stimuli te gaan? Hoe doe je dat dus, waarderend communiceren? Hierna geef ik je een paar concrete handvatten:

  1. Door het voeren van waarderende gesprekken: wanneer je je manier van praten verandert, verandert je manier van kijken en verandert dus ook je werkelijkheid.  Words create worlds. Stel dus krachtige vragen die je medewerker energie geven en ertoe aanzetten de gewenste verandering in gang te zetten. Krachtige vragen zijn vragen die peilen naar succesverhalen uit het verleden. Daarover in dialoog gaan creëert een positief toekomstbeeld en leidt tot nieuwe ideëen en acties. Dit is de eerste wet van waarderend communiceren.
  2. Door aanmoediging om te blijven experimenteren met het nieuwe gedrag. Dat kan je doen door samen met je medewerker op zoek te gaan naar kleine stapjes in een ontwikkelingsproces die haalbaar zijn en toch uitdagend . Door in je coachende rol te stappen dus. En vergeet daarbij niet dat wat voor jou werkt niet noodzakelijk voor de ander werkt. Iedereen heeft een andere handleiding. Ken jezelf en leer van daaruit de ander kennen. Nog meer tips vind je in mijn e-book ‘maximaliseer het talent in je onderneming’. Nog niet ontvangen? Schrijf je dan zeker in via de button naast dit blogbericht.
  3. Door het geven van positieve feedback: Focus op wat werkt, wat je hebt gewaardeerd en wees heel concreet in het formuleren van die feedback. Kijk naar de sterke punten van mensen en waarvan je dus meer wil zien. “When you are connected with your strengts, you see more possibilities,” vertelde Ron Fry onlangs op de Leaders Lunch van Balance HR die ik mocht presenteren. En da’s een slimme mens. Ik zal je nog wat zeggen: ik ervaar het dagelijks bij mijn coachees. Laat ons dus leren om meer te vertrekken vanuit die ‘best past stories’ in plaats van te focussen op datgene wat niet lukt of datgene wat we zeker willen vermijden. If you study ‘bad’, you will get ‘not bad’; if you study ‘good’, you will get ‘better, great, best’. Vrij geparafraseerd naar Marcus Buckingham, ook een slimme mens.
  4. Door het geven van feedforward: leg uit welk je gedrag je wil zien in plaats van het gedrag te beschrijven dat je niet (meer) wil zien. Zo schets je een positief beeld voor de toekomst. Dat geeft energie aan mensen en zet hen in beweging. Zoek dus samen naar positieve beelden voor de toekomst die mensen goesting geven om eraan deel te nemen.

Rode draad door dit betoog is het belang van waardering. Deelnemers aan mijn workshops kijken altijd verrast op wanneer ik hen adviseer om een verhouding van 7/1 aan te houden: 7 complimenten dus voor 1 ‘negatieve’ feedback. Ze doen er soms wat lacherig over maar vergeten zullen ze het niet meer. Je creëert er immers het noodzakelijke klimaat van verbinding en vertrouwen mee dat je als leidinggevende nodig hebt om het ook over de moeilijkere zaken te hebben wanneer dat nodig is, op het moment ook dat het nodig is.

Waarderend communiceren is dus denken in mogelijkheden  en op die manier aansluiting vinden bij die elementen die mensen energie geven.  Energie geeft beweging. Beweging geeft verandering.

de brug bouwen terwijl je erover loopt

de brug bouwen terwijl je erover loopt (Robert Quinn)

De brug bouwen terwijl je er over loopt dus (R. Quinn). Niet alles moet al duidelijk zijn als de volgende stap die energie geeft maar duidelijk is. Die energie komt van de stimulerende toekomstbeelden die je kan schetsen. Visualiseer de droom over wat je wil bereiken, met je team, met elk individu in dat team, voor elk individu in dat team.  Mensen bewegen in die richting waarover ze het meest interageren. Als leidinggevende ligt daar voor jou een belangrijke verantwoordelijkheid: ben je in staat om ook zelf de positieve en stimulerende beelden en visies te zien (je hoeft ze niet eens te zoeken, want ze liggen evengoed voor het grijpen als de rest)? Dan zal je je medewerkers meekrijgen in een wervende opwaartse spiraal, hen uitdagen om mee de brug te bouwen.

Zin om hierover van gedachten te wisselen? Contacteer me vrijblijvend via de contactpagina.